* مرکز رسمی اعطای مرخصی پلاک اروند در اهواز *

از ما بپرسید : 09163303333 - 09169160413

شرایط دریافت پلاک گذرموقت

دارندگان خودروهای سواری پلاک اروند امکان استفاده از 30 روز سالیانه را داشته و بر این اساس می توانند در یک نوبت 30 روزه اقدام به دریافت پلاک گذر موقت نمایند.


به گزارش سایت شرکت خدمات خودرویی راهبران اکسین، در حال حاضر 2 مرکز در سطح استان خوزستان برای اعطای پلاک گذر موقت وجود دارد؛ 1- منطقه آزاد اروند و خرمشهر  و 2- شرکت راهبران اکسین در اهواز.


مالکان خودروهای اروندی با مراجعه به یکی از این مراکز می توانند نسبت به دریافت پلاک گذر موقت «مرخصی» اقدام نمایند.

در ادامه می توانید مدارک لازم جهت دریافت مرخصی خودروهای پلاک اروند و روند انجام امور لازم در مرکز اهواز «شرکت راهبران اکسین» را از طریق لینک های زیر مشاهده کنید:

 

 

 آدرس شرکت خدمات خودرویی راهبران اکسین: اهواز، 3راهه خرمشهر، کیلومتر3جاده خرمشهر