* مرکز رسمی اعطای مرخصی پلاک اروند در اهواز *

از ما بپرسید : 09163303333 - 09169160413

بیمه تضمین

بیمه تضمین خودرو های پلاک اروندی تضمینی است که مالک، هنگام تقاضای «مرخصی» و خروج از منطقه باید نزد سازمان منطقه آزاد اروند قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت راهبران اکسین، طبق ماده ۱۵ و ۱۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ویژه مناطق آزاد کشور، خروج  خودرو از محدوده منطقه آزاد به سرزمین اصلی تابع قوانین و مقررات ورود خودرو از خارج کشور به سرزمین اصلی به ویژه در بخش ورود  موقت می باشد، لذا خودروی خارج شده از محدوده لازم است پلاک گذر موقت شود و بیمه نامه تضمین دریافت کند.

در راستای تسهیل این امر، مقرر شد که چنانچه مالک خودرو کارمند باشد، با ارائه یک فقره چک نزد شرکت بیمه گذار می تواند از مرخصی خود استفاده نماید و چنانچه غیر کارمند و دارای شغل آزاد باشد با ارائه یک فقره چک و سفته این فرآیند را طی نماید.


قابل توجه مراجعین محترم شرکت راهبران اکسین، مدارک مورد نیاد جهت دریافت بیمه تضمین به این شرح می باشد:

۱. اصل فیش واریزی به حساب شرکت بیمه دی ( ۵۸۹۲۱۰۱۱۲۴۷۴۸۴۰۷ بانک سپه به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال)
۲. اصل پروانه تردد
۳. کپی شناسنامه خودرو
۴. کپی بیمه نامه شخص ثالث
۵. تکمیل نمودن فرم تعهد نامه (از کاربر صدور شرکت بیمه دی دریافت گردد)
۶. کپی اظهارنامه گمرکی
۷. کپی کارت ملی و شناسنامه
۸. در صورت داشتن وکالت نامه از مالک ارائه نمودن تعهدنامه گمرکی الزامی است (در دفترخانه انجام می گردد)
۹. ارائه چک تضمین به مبلغ ۳ برابر ارزش اظهار نامه گمرکی بدون خط خوردگی الزامی می باشد
 ۱۰. چک در حضور کارشناس صدور بیمه نامه و در وجه شرکت بیمه دی صادر گردد (رعایت جمله اظهار شده الزامی می باشد)