* مرکز رسمی اعطای مرخصی پلاک اروند در اهواز *

از ما بپرسید : 09163303333 - 09169160413

13؛ آخرین ساعت اعطای پلاک گذر موقت در رهگشا

13؛ آخرین ساعت اعطای پلاک گذر موقت در رهگشا

به اطلاع کلیه دارندگان خودروهای اروندی می رساند: مرکز رهگشا واقع در اهواز همه روزه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳ نسبت به اعطای پلاک گذر موقت اقدام خواهد کرد.

بر این اساس آن دسته از مراجعین محترم به شرکت راهبران اکسین واقع در سه راه خرمشهر که مراحل دریافت پلاک گذر موقت و مرخصی خود را انجام داده اند می توانند نهایتا تا قبل از ساعت ۱۳ هر روز به این مرکز مراجعه و نسبت به دریافت پلاک اقدام نمایند.